DOTAZNÍK TEAM COMPASS

Odpovězte prosím na následující otázky, na škále 1 - 10.
1 znamená rozhodně NE, 10 znamená rozhodně ANO.


1. Konflikty v našem týmu řešíme efektivně.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Máme jasně definované týmové cíle.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Spolupráce našeho týmu se zlepšuje.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Dosažení cílů je pro nás důležitější než pohoda v týmu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Náš tým dokáže reagovat na měnící se prostředí.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Chyby diskutujeme v našem týmu otevřeně.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Vím, čeho chceme jako tým dosáhnout.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. V našem týmu mohu být upřímná/upřímný.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. V našem týmu platí: „Jeden za všechny, všichni za jednoho.“
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. Od týmových kolegů se mám co učit.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11. Na týmové porady se těším.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. V našem týmu dosahujeme cílů, které jsme si stanovili.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13. Věřím vizi našeho týmu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. Mám možnost uplatnit v týmu své schopnosti.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15. Práce v našem týmu mě baví.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16. Pravidelně vyhodnocujeme v týmu své cíle.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17. Každý v týmu má jasno v tom, co má dělat.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18. Rozhodovací proces našeho týmu je efektivní.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19. Náš tým se průběžně zlepšuje v tom, co dělá.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20. V našem týmu dodržujeme dohody.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21. Práce v našem týmu mě nabíjí.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22. V rámci našeho týmu aktivně sledujeme nové trendy.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23. V našem týmu je prostor pro rozdílné názory.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24. Práce našeho týmu má smysl.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25. Jaké jsou silné stránky vašeho týmu?
26. Jaké jsou slabiny vašeho týmu?
27. Kdybyste mohl/a změnit jednu věc ve fungování vašeho týmu, co by to bylo?