Dotazník TC6


1. Moje aktuální spokojenost s výsledky ve sledované činnosti/roli.
1 - vůbec nedosahuji očekávaných výsledků.
10 - jsem hrdá/hrdý na své výsledky a jsem vzorem a inspirací pro ostatní.

12345678910

Pokud hodnotíte výše než 1, co vám pomáhá v dosahování výsledků? Prosíme o jednoslovné/heslovité odpovědi, oddělené čárkou.
Co vám brání v dosahování výsledků? Prosíme o jednoslovné/heslovité odpovědi, oddělené čárkou.2. Moje aktuální spokojenost se svým rozvojem a zlepšováním se ve sledované činnosti/roli.
1 - už si nepamatuji, kdy jsem se naposledy něco nového naučil/a, vůbec se nerozvíjím.
10 – v rozvoji a zlepšování se v této činnosti/roli jsem vzorem a inspirací pro ostatní.

12345678910

Pokud hodnotíte výše než 1, co vám pomáhá při zlepšování se? Prosíme o jednoslovné/heslovité odpovědi, oddělené čárkou.
Co vám brání ve zlepšování se? Prosíme o jednoslovné/heslovité odpovědi, oddělené čárkou.3. Tato činnost/role mi přináší neustálé uspokojení a pocit radosti.
1 – vůbec mne tato činnost/role netěší.
10 – tato činnost/role mi přináší každodenní radost a je pro mne zdrojem vnitřní, pozitivní energie. Ostatní se mne často ptají, jak to dělám, že jsem při této činnosti/v této roli stále tak výborně naladěn/a.

12345678910

Pokud hodnotíte výše než 1, co vám přináší radost v tom, co děláte? Prosíme o jednoslovné/heslovité odpovědi, oddělené čárkou.
Co vám kazí radost? Prosíme o jednoslovné/heslovité odpovědi, oddělené čárkou.